Posted in Ընդհանուր

English

վարժ. 16 էջ 60 /լրացրեք on, in, at նախդիրներով  on- օգտագործում ենք շաբաթվա օրերի, ամսաթվերի հետ, in- ամիսների, տարվա եղանակների հետ,  at- ժամերի հետ /

Tell your at friend what your idea of the future is.

Posted in Ընդհանուր, Մայրենի լեզու

Դասարանում՝

41
Արջը գլուխը բարձրացրեց-ուղիղ իմաստ
Սարի գլխին ինչ-որ բան է փայլում- կատարին
Այս մարդը գլուխ չունի-խելք
Գիտեք առաջին գլուխը շատ հետաքրքիր է-մաս
-Իսկ, ո՞վ էր ձեր գլուխը, որոտաց զորավարը՝ դիմելով գլխիկտոր զինվորներին-ղեկավար
Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի գլխին-ծայրին
Գերանի գլխից բռնիր-ծայրից
Ծաղիկը բացվեց ու ձգվեց դեպի Արևը-ուղիղ իմաստ
Հարսանիքի բոլոր կենացները ծաղիկներին էին ուղված-հարս ու փեսա
Մեր ծնողները ասում են, թե մենք ենք կյանքի ծաղիկները-երեխաները
Շատ լավ գործ եք սկսել․սա դեռ ծաղիկն է, պտուղները հետո եք տեսնելու-սկիզբը։
Իր երկիրը հասնելուց հետո էլ իշխանը չէր մոռանում այն ամրոցի ծաղիկ տիրուհուն-թագուհի։
42
Այսո ես խանութից հաց եմ գնել։
Հացը աստծո մարմին է։
43
Առանց ջրի կյանք չկա։
Արագ վազելուց ամբողջովին ջրի մեջ էի։
Ջրի պես երկար կյանք ունենաս։
44
1. Հոտը
2․ Դեմքը
3․ Շրջապատել
4․ Հավաքել
5․ Տհաճ
6․ Պայծառ
45
Գյուտերի
Պահել
Կրակ
Կենդանիներին
Սարքել
Հողագործությամբ

Posted in Ընդհանուր, Հորինուկներ, Մայրենի լեզու

Կախարդական աշխահի մասին

Կար-չկար մի աշխարհ կար, անունը՝ Եանր ։ Եանր աշխարհում միայն երեխաներ են լինում։ Ենար աշխարհի գլխավորը լինում է մի բարի կախարդ, որի անունը Նաշու է։ Եանր աշխարհում մի գեղեցիկ այգի է լինում։ Այգում մի պալատ է լինում: Պալատում շատ քաղցրավենիքներ կաին։Այնտեղ կարող ես գտնել այն ինչ ցանկանում ես։

Մի օր մի մեծահասակ եկավ և փորձեց ավիրել այդ աշխարհը։ Կախարդը նրան դուրս վռնդեց այդ աշխարհից և ասաց․
— Եթե մեկ անգամել դու գաս այստեղ քեզ կսպան եմ։
Առավոտյան ևս մեկ մեծահասկ եկավ և այն ինչ արել էր մյուս մեծահասկը, նա կրկնեց։
Այս կռիվ շարունակվեց այնքան, մինչև մի երեխա չասաց, որ մենք կարոտում ենք մեր ծնողներին և կախարդը նրանց տարավ իր մայրիկների մոտ ամենօր կախարդին գալիս էին բազում նամակներ երեխաներից։

Երեխաները գրում էին, որ մենք արդեն մեծացել ենք և գնում են դպրոց մյուս ամռանը կգանք քեզ հյուր։

Posted in Ընդհանուր, Մաթեմատիկա

Բազմապատկման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը

Բազմապատկման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը

Բազմանիշ թվերի բազմապատկումը հանգեցնում է միանիշ թվերի
բազմապատկմանը։ Սկսենք բազմանիշ թիվը միանիշով
բազմապատկելուց։ Ենթադրենք՝ պահանջվում է 235-ը բազմապատկել 7-
ով։ Դրա համար՝
Մի թիվը գրում ենք մյուսի տակ, ձախից դնում բազմապատկման
նշանը, իսկ ստորին թվի տակ գիծ ենք տանում։
Միանիշ թիվը բազմապատկում ենք բազմանիշ թվի միավորների
կարգում եղած թվով և արդյունքը գրում գծի տակ։
Միանիշ թիվը բազմապատկում ենք բազմանիշ թվի տասնավորների
կարգում եղած թվով և արդյունքը գրում գրում երկրորդ տողում՝
նախորդից մեկ կարգ դեպի ձախ։
Միանիշ թիվը բազմապատկում ենք բազմանիշ թվի
հարյուրավորների կարգում եղած թվով և արդյունքը գրում երրորդ
տողում՝ նախորդից մեկ կարգ դեպի ձախ։
Եվս մեկ գիծ ենք տանում և գումարում իրար տակ գրված թվերը։
Արդյունքը գրում ենք գծի տակ։
Ստացված թիվն էլ որորնելի արտադրյալն է։
x 2 3 5
7
1 6 4 5
Եկեք հասկանանք, թե ինչու է այս հաշվեկանոնով ստացվող արդյունքը
ճիշտ։ 235-ը ներկայացնենք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով և
օգտագործելով բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման
նկատմամբ՝ գրենք
235∙7=(2∙100+3∙10+5)=(2∙100) ∙7+(3∙10) ∙7+5∙7

Posted in Ընդհանուր, Մաթեմատիկա

Բազմապատկման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը

Բազմապատկման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը

 1. Գտե՛ք արտադրյալը
 • 189 x 563 =1064
 • 567 x 1239 =702512
 • 9584 x 657 =6296688
 • Բազմապատկե՛ք հետևյալ թվերը.
 • 1172 x 9008 =10557376
 • 376 x 40503=15229128
 • Կատարե՛ք բազմապատկում
 • 1024 x 9648=9879552
 • 5678 x 1234 =7006652
 • 3000 x 1000 =3000000
 • Առաջին հացթուխը, 4 ժամ աշխատելով, երկրորդից 20 հացով ավելի թխեց: 1 ժամում քանի՞ հաց է թխում առաջին հացթուխը, եթե երկրորդը 1 ժամում թխում է 10 հաց:

I 1. 10×4=40
2. 40+20=60
3. 60:4=15

Posted in Ընդհանուր, Մաթեմատիկա

Կարգային միավորների բազմապատկումը

Թեմա՝ Կարգային միավորների բազմապատկումը

1,10,100,1000, 10000 և նման տեսք ունեցող թվերը կարգային
միավորներ են:
Կարգային միավորները բազմապատկելիս ստացվում է
դարձյալ կարգային միավոր, որի մեջ կա այնքան զրո, քանի զրո
որ կա բազմապատկվող կարգային միավորներում:
Օրինակ 10·100=1000 1000·100=100000 Ուրեմն Բնական թվի և կարգային միավորի բազմապատկման
արդյունքը ստանալու համար բնական թվին աջից պետք է կցագրել
այնքան զրո, քանի զրո որ կա կարգային միավորում:
Օրինակ` 542·100=54200

 1. Բազմապատկե՛ք
 • 1000 x 10 x 1000=10000000
 • 100 x 1000000 =100000000
 • 10 x 100 x 1000 x 10000=10000000000
 • 3289 x 100000 =328900000
 • 1000 x 3807 =3807000
 • 370 x 1000000 =370000000
 • 4375 x 100 =37500
 • 600·1000=600000
 • 100·7658=765800
 • 4895·1000=4895000
 • 650·100=65000
  • Համեմատե՛ք ամենափոքր երկնիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի արտադրյալը ամենամեծ երկնիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի արտադրյալի հետ:

   10×999=9990
   99×100=9900
   9990>9900
  • Երկու անոթներում կա 18 լ ջուր: Երբ առաջին անոթից երկրորդի մեջ լցրին 1 լ ջուր, անոթներում եղած ջրի քանակությունները հավասարվեցին: Քանի՞ լիտր ջուր կար ամեն մի անոթում:

18:2=9
9-1=8
9+1=10
Պատ 10, 8

Posted in Ընդհանուր, Մայրենի լեզու

Դասարանում`10.04

Գործնական քերականություն. գրքից կատարի՛ր առաջադրանք 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40-ը։

33.
Ա) Վարագույր
Բ) Մոծակ
Գ)
Վարսավիր
Դ) Զանգակ
34
Գիրք-գիրքը կարդալու, սովորելու և կրդվելու համար է։
Դիմակ- դիմակն հիգենայի կանոնները պահպանելու համար է։
Դերասան-դերասանը ուրախացնելու և տխրեցնելու համար է։
Ընկույզ-ընկույզը ամենաերկարակայց ծառի վրա աճող պուղն է։
Ժպիտ-ժպիտը մարդկանց ուրախություն պարգեվելու համ է։
Երախա-փոքր մարդ։
35
Հեռախոս-հեռախոսն էկտրական իր է, որով կարելի է հեռվից իրար հետ կապվել։
Դպրոցական-դպրոց գնացող երեխա։
Ձայնագրիչ-գործիք, որով ձայնագրում են ինչ ուզում են։
Ականջ-Լսողության օրգանի երևացող մասը։
Աղմուկ-երբ շատ մարդ ձայն են հանում դա կոչվում է աղմուկ։
36
Րևա-արև
Ռնչթու-թռչուն
Ույջեռնգղր-ռենգեղջյուր
Ծղետսլե-ստեղծել
Արդմ-մարդ
37
Բարդի-ծառ
Հեղուկ-ջուր
Թանձր-խիտ
Կանչել-ձայն տալ
38
Բառը տառերից բաղկացած, իմաստ արտահայտող խումբ է։
39
Արջը գլուխը բարձրացրեց-գլուխը ոչ միբանով չի փոխարինվում։
Սարի գլխին ինչ-որ բան է փայլում։
Սարի կատարին ինչ-որ բան է փայլում։
Սարի վրա ինչ-որ բան է փայլում։
Սարի ծայրին ինչ-որ բան է փայլում։
Այս մարդը գլուխ չունի։
Այս մարդը խելք չունի։
Գիտեք առաջին գլուխը շատ հետաքրքիր է։
Գիտեք առաջին մասը շատ հետաքրքիր է։
-Իսկ, ո՞վ էր ձեր գլուխը, որոտաց զորավարը՝ դիմելով գլխիկտոր զինվորներին։
Իսկ, ո՞վ էր ձեր ղեկավարը, որոտաց զորավարը՝ դիմելով գլխիկտոր զինվորներին։
Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի գլխին։
Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի ծայրին։
Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի վրա
Գերանի գլխից բռնիր։
Գերանի ծայրից բռնիր։
40
Ծաղիկը բացվեց ու ձգվեց դեպի Արևը։


Posted in Ընդհանուր, Մաթեմատիկա

Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը և նրա բացահայտումը

Թեմա՝ Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը և նրա բացահայտումը

 1. Ներկայացրեք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով և գումարե՛ք թվերը.
 • 2372 և 1007=2372+1007=2+1+3+0+7+0+2+7=3379
 • 5941 և 3028=5941+3028=5+3+9+0+4+2+1+8=8969
 • 63451 և 22547=63451+22547=6+2+3+2+4+5+5+4+1+7=85998
 1. Հաշվե՛ք` օգտագործելով գումարման հաշվեկանոնը.
 • 93 725 + 698911=792636
 • 65417 + 41136=106553
 • 593795 + 89000397=89594192
 1. Կատարե՛ք գումարում.
 • 3207 + 8034=11241
 • 9999 + 1111=11110
 • 23051 + 4158=27209
 • 77528 + 19056=96584
Posted in Ընդհանուր, Մայրենի լեզու

25 հետաքրքիր փաստ Կոմիտաս Վարդապետի կյանքից

Կարդա՛ 25 հետաքրքիր փաստ Կոմիտաս Վարդապետի կյանքից։ Բլոգումդ պատմի՛ր քեզ համար ամենահետաքրքիր փաստի (փաստերի) մասին։


8. Մի օր դաշտում քայլելիս լսում է էշի զռոցը: Անմիջապես մի թղթի կտոր է վերցնում և սկսում ձայնագրել ու հանդիմանում է էշին, թե. «Ա՛յ ապուշ, սխալ ես զռում, զռալ էլ չգիտես, այդպես չեն զռա»:

11. Համերգներից մեկի ժամանակ հաջողվում է հավաքել այդ ժամանակների համար աներևակայելի գումար` 1000 ոսկեդրամ: Ողջ հասույթը Կոմիտասը նվիրաբերում է ազգային հիվանդանոցին:

25. Եվ վերջում որպես բոնուս պատմություն մեր օրերից՝

Դեթրոյթում հայ մի կին բանկում նստած սպասելիս է լինում, միջին տարիքի սևամորթ մի կին է գալիս փոքր տղայի հետ, կողքին նստում, ու էս հայը հա լսում է, թե ոնց է սևամորթը պարբերաբար սաստում տղային՝ կանչելով.
– Գըմայդաս, Գըմայդաս, թե բա՝ come here, ում հետ եմ, այ տղա, Գըմայդաս:
Կինը հետաքրքրվում է, թե բա՝ կներեք, ի՞նչ է Ձեր տղայի անունը: Սևամորթը, թե բա՝ Գըմայդաս: Հայ կինն ասում է. «Վայ, ինչ հետաքրքիր է: Գիտե՞ք, մենք մի կոմպոզիտոր ունենք, անունը՝ Կոմիտաս»: Սև կինն էլ, թե բա՝ մեր Գըմայդասն էլ է շատ հայտնի սևամորթ կոմպոզիտոր, ասեմ ավելին՝ մերն էնքան հայտնի է, որ մերի արձանը Դաունթաունում է դրած:

Վերջում պարզվում է, որ Դաունթաունում մե՛ր Կոմիտասի արձանն է դրած, պարզապես բրոնզից, հետևապես՝ սեփ-սև:

Ինձ շատ դուր է գալիս ասյ փաստերը, որովհետև շատ ծաղելի են, իսկ տասնմեկերորդը երբ Կոմիտասը բարեգոծությաբ է զբաղվում։